Valper født 21.08.2020 etter Angel og Lord

3 valper 

1 Blue merle jente og 2 blå gutter

Phrostmade's Forever Blue

Phrostmade's Legacy